Organització

CONSTITUCIÓ

Registre- Estatuts

Tot va començar al novembre del 1992…

Estrella Izquierdo Hernández
Presidenta
Ana M. Alvarez Garcia
Secretària
Loli Fernandez Montenegro
Tressorera
M. Angeles Castillo Mata
Vocal
Anna Jimenez Prados
Vocal
María Navarrete Tera
Vocal