Qui som ?

Qui som?


 Amb Conxita Sanchez  com a Presidenta, es va constituir legalment al 1992  l’ associació, obrint  el camp d’actuació més enllà de la nostra lluita feminista al voltant dels drets de les dones,  impulsant accions d’intervenció social directa amb les dones, sense cap mena d’exclusió.

L’objectiu essencial de Dones Montserrat Roig és fomentar les nostres activitats com una eina de comunicació, de relació i de participació de les dones. Per aconseguir-ho impartim tallers per aprendre a coneix-se’ns, de creixement personal, i de sensibilització sobre la importància de que les dones siguem visibles a la societat, no tan sols com consumidores d’informació, també com creadores de continguts.

 

 

 

 

 

neixament

Per fer-ho varen crear un espai amb l’ànim de ser punt de trobada, de reflexió i altaveu d’iniciatives i propostes que dia enrere dia ens apropéssim cada vegada més al nostre objectiu , aconseguir una societat més justa i igualitària.

 

Al 1992, Dones Montserrat Roig, amb Conxita Sanchez  com a Presidenta, es constitueix legalment com associació sense ànim de lucre i ampliem el camp d’actuació més enllà de la nostra lluita feminista al voltant dels drets de les dones, i comencem a impulsar accions d’intervenció social directa amb les dones, sense cap mena d’exclusió.

 

Som una ganga!  article de Montserrat Roig, (6-XII-1990)

 

 

 

L’objectiu essencial de Dones Montserrat Roig és fomentar les nostres activitats com una eina de comunicació, de relació i de participació de les dones. Per aconseguir-ho impartim tallers per aprendre a coneix-se’ns, de creixement personal, i de sensibilització sobre la importància de que les dones siguem visibles a la societat, no tan sols com consumidores d’informació, també com creadores de continguts.